• Vážení rodičia, do vašich smartfónov si môžete stiahnuť aj aplikáciu EduPage, a budete mať našu škôlku na dosah v mobile ! :)
  • Novinky

     • Zahájenie školského roka 2022/2023

      Vážení rodičia.

      Obec Rudná ako zriaďovateľ Materskej školy Rudná oznamuje rodičom, že školský rok 2022/2023 sa začína v pondelok, 05. septembra 2022 s celodennou prevádzkou od 06:30 hod. vo vynovených priestoroch Materskej školy Rudná.

      Tešíme sa na vás!

      Vážení rodičia.

      Obec Rudná ako zriaďovateľ Materskej školy Rudná oznamuje rodičom, že školský rok 2022/2023 sa začína v pondelok, 05. septembra 2022 s celodennou prevádzkou od 06:30 hod. vo vynovených priestoroch Materskej školy Rudná.

     • Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

      O Z N A M

      o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorého zriaďovateľom je Obec Rudná v školskom roku 2022/2023

      V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z., Obec Rudná po dohode s riaditeľkou materskej školy (ďalej len „MŠ“) oznamuje rodičom, že z á p i s detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudná na školský rok 2022/2023 sa uskutoční

     • Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022

      Vážení rodičia, milí priatelia.

      Blíži sa najkrajší sviatok roka - Vianoce, preto mi prosím dovoľte zavinšovať Vám šťastné a veselé Vianoce v kruhu svojej rodiny prežité v zdraví, šťastí, láske a v neposlednom rade poďakovať sa Vám za doterajšiu spoluprácu a zaželať všetko len to najlepšie do nového roka 2022.

     • Mikuláš 2021

      Milé deti!

      Na známosť sa všetkým dáva, že dňa 06.12.2021 v pondelok príde o 15:00 hodine do našej obce Mikuláš a jeho pomocníci Čert a Anjel rozdávať deťom radosť a sladké prekvapenie.

      Mikuláš a jeho pomocníci začnú svoju púť po dedine v sprievode vianočných piesní, očakávajte ich v bránke s básničkou a úsmevom na tvári :)

     • Začiatok šk. roka 2021/2022 - pokyny

      Oznamujeme rodičom, že školský rok 2021/2022 sa začína dňa 02.09.2021 s celodennou prevádzkou od 06:30 do 16:00 hod. Žiadame rodičov, aby v záujme zdravia našich detí aj nás všetkých dodržiavali aktuálne protiepidemických opatrenia.

      Do budovy MŠ vstupujte len s prekrytými hornými dýchacími cestami na nevyhnutný čas pre odprevadenie dieťaťa.

     • Školský rok 2021/2022 sa začína!

      Vážení rodičia.

      Oznamujeme vám, že školský rok 2021/2022 sa začne vo štvrtok, 02.09.2021 s celodennou prevádzkou v našej škôlke od 06:30 hod.

      Viac informácií prinesieme už čoskoro!

      Tešíme sa na vás!

  • Časový harmonogram dňa

   Sobota 2. 3. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje