Na tejto stránke sa zobrazí Váš školský vzdelávací program. Treba však mať nainštalovanú novšiu aScAgendu (verziu aspoň 2009.0.356) a taktiež treba mať vypublikované údaje.


© aScAgenda 2019.0.1152 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.02.2019