• Medzinárodný deň detí 2018

     • Dňa 01.06.2018 sa na futbalovom ihrisku uskutočnili oslavy medzinárodného dňa detí. Pri tejto príležitosti nás podporili:

      Obec Rudná

      Hostinec Fontána - Róbert Szőllős

      Hasičský zbor Čierna Lehota

      Rodina Holovárová

      Všetkým sponzorom ďakujeme :)

      Do galérie Medzinárodný deň detí 2018 boli pridané fotografie.

     • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ROK 2018/2019

     • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ROK 2018/2019

      Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

       

      Zápis detí do MŠ bude prebiehať v dňoch 10.05.2018 /štvrtok/ až 31.05.2018 /štvrtok/ od 9:00 hod do 15:00 hod. V priestoroch materskej školy rodičia obrdržia žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy. Rodičia detí budú mať možnosť zoznámiť sa s prostredím, organizáciou a personálom v MŠ. 

       

      Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú rodičia obdržia u riaditeľky MŠ. Rodičia si so sebou prinesú občiansky preukaz a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu. 

       

      Na predprímárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

      1. Dieťa od troch do šietich rokov jeho veku.

      2. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku.

      3. Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

      4. Dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. 

      5. Výnimočne môžu byť prijaté aj deti od 2 rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky a ak nieje naplnená kapacita MŠ.

      Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 30 júna 2018.

      Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do MŠ deti,ak sú v MŠ po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

      Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelanie a tento termín 10.05.2018 /štvrtok/ zbytočne neodkladali nakoľko dieťa nemusí byť v školskom roku 2018/2019 prijaté.

      Riaditeľka MŠ

      Erika Gonosová

     • Medzinárodný deň matiek - pozvánka

     • Milé mamičky!

      Pri príležitosti vášho medzinárodného sviatku si vás dovoľujeme pozvať na

      kultúrne predstavenie detí z materskej školy,

      ktoré sa uskutoční v nedeľu, 13. mája 2018 so začiatkom o 15:00 hod v sále kultúrneho domu v Rudnej.

      Detičky sa už teraz usilovne snažia, aby vám predviedli ten najkrajší program.

       Tešíme sa na vás!

     • Informácia o ukončení prevádzky

     • Vážení rodičia, na základe nízkeho počtu detí v materskej škole, a na základe rozhodnutia zriaďovateľa UKONČUJEME prevádzku materskej školy v dňoch od 18.-20.04.2018

      Prevádzka sa začne v pondelok, 23.04.2018 s celodennou prevádzkou. 

     • Aktualizovaný modul "Tlačivá"

     • Vážení rodičia!

      Akutalizovali sme modul "Tlačivá"Nájdete tam všetky potrebné vzory žiadostí. 

       

     • MDŽ - práce našich detí

     • Všetko najlepšie k MDŽ, všetkým mamkám, babkám, starým mamám a tetám želajú deti z materskej školy.

      Do galérie MDŽ - práce našich detí boli pridané fotografie.

     • Začiatok prevádzky - oznam

     • Vážení rodičia, milé deti!

      Oznamujeme Vám, že prevádzku v materskej škole začíname po jarných prázdninách v pondelok, 5.3.2018 s celodennou prevádzkou od 6:30 do 16:00. Tešíme sa na Vás!

     • Zápis detí do ZŠ

     • Milí rodičia, vedenie Základnej školy na Ulici pionierov 1 v Rožňave Vás srdečne pozýva na Zápis detí do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 3.4 - 6.4.2018 od 7:30 do 16:00. Na zápis je potrebné donieť :

      •  Rodný list dieťaťa
      •  Občiansky preukaz zákonného zástupcu
      •  Poplatok 7€ (na nákup zošitov s predtlačov)

      Viac podrobností nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vás!

     • DOD na pionierke už v stredu, 7. marca...

     • Vedenie Základnej školy na Ulici pionierov 1 v Rožňave Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorí sa uskutoční 7. marca 2018 od 7:30 do 16:00 v priestoroch školy. Viac podrobností nájdete v priloženom plagáte, alebo na webovej stránke www.zspionierka.edupage.org

     • Karneval 2018

     • Dňa 22.02.2018 sa detičky vyšantili na karnevale. Zmenili sa na princov, princezné, hasičov ba aj super hrdinov. Pri tejto príležitosti nás navštívili aj herci z divadla Actores v Rožňave, ktorý nám zahrali krásnu scénku. VEĽMI PEKNE IM ĎAKUJEME.

      Do galérie Karneval 2018 boli pridané fotografie.

     • Princezné, princovia tešte sa! Príde medzi nás Karneval!

     • Vážení rodičia, milé deti!

      Oznamujeme vám, že sa naše detičky vo štvrtok, 22.02.2018 premenia na princov, princezné, superhrdinov, pretože k nám príde starý dobrý Karneval!

      Nezabudnite si doma masku. Tešíme sa na vás!

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na zasadnutie rodičov, ktoré sa uskutoční v piatok, 02.02.2018 so začiatkom o 16:00 v priestoroch MŠ.

      Ďakujeme za účasť...

     • Zverejnený Školský poriadok 2017/2018

     • Vážení rodičia!

      zverejnili sme Školský poriadok. Tento dokument pravidelne aktualizujeme každý školský rok. Je schvaľovaný riaditeľom MŠ a radou školy. 

      SKOLSKY_PORIADOK.pdf

     • Prázdniny 2018

     • Vážení rodičia!

      Pripravili sme pre vás prehľad prázdnin v roku 2018 v našej MŠ

      31.01-01.02.2018 (koniec 1. polroka, začiatok 2. polroka) (bežná prevádzka od 6:30 do 16:00)

      24.02.-04.03.2018 (jarné prázdniny - Košický kraj) (prerušená prevádzka, posledný deň vyučovania 23.02.2018, prvý deň vyučovania 05.03.2018)

      29.03-03.04.2018 (Veľkonočné prázdniny) (prevádzka prerušená, posledný deň vyučovania 28.03.2018, prvý deň vyučovania 04.03.2018)

      30.06.-02.09.2018 (Letné prázdniny) (prevádzka prerušená, posledný deň vyučovania 29.06.2018, prvý deň vyučovania 03.09.2018)