• ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ROK 2018/2019

     • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ROK 2018/2019

      Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

       

      Zápis detí do MŠ bude prebiehať v dňoch 10.05.2018 /štvrtok/ až 31.05.2018 /štvrtok/ od 9:00 hod do 15:00 hod. V priestoroch materskej školy rodičia obrdržia žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy. Rodičia detí budú mať možnosť zoznámiť sa s prostredím, organizáciou a personálom v MŠ. 

       

      Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú rodičia obdržia u riaditeľky MŠ. Rodičia si so sebou prinesú občiansky preukaz a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu. 

       

      Na predprímárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

      1. Dieťa od troch do šietich rokov jeho veku.

      2. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku.

      3. Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

      4. Dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. 

      5. Výnimočne môžu byť prijaté aj deti od 2 rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky a ak nieje naplnená kapacita MŠ.

      Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 30 júna 2018.

      Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do MŠ deti,ak sú v MŠ po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

      Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelanie a tento termín 10.05.2018 /štvrtok/ zbytočne neodkladali nakoľko dieťa nemusí byť v školskom roku 2018/2019 prijaté.

      Riaditeľka MŠ

      Erika Gonosová

     • Medzinárodný deň matiek - pozvánka

     • Milé mamičky!

      Pri príležitosti vášho medzinárodného sviatku si vás dovoľujeme pozvať na

      kultúrne predstavenie detí z materskej školy,

      ktoré sa uskutoční v nedeľu, 13. mája 2018 so začiatkom o 15:00 hod v sále kultúrneho domu v Rudnej.

      Detičky sa už teraz usilovne snažia, aby vám predviedli ten najkrajší program.

       Tešíme sa na vás!