• Video - úcta k starším 2017

     • Vážení rodičia, zverejnili sme pre vás video z vystúpenia pri príležitosti dňa úcty k starším. Dúfame, že sa vám predstavenie páčilo, a prídete nás pozrieť aj 20. decembra na vystúpenie pri príležitosti Vianoc, sviatkov lásky a pohody. Tešíme sa na Vás!

     • Bezpečnosť je prvoradá...

     • Do galérie Bezpečnosť je prvoradá... boli pridané fotografie.

      Bezpečnosť na cestách, prevencia pred úrazmi - RZP v našej materskej škole, názorné ukážky prvej pomoci.